Skip to content

استارتر کفیر LBB KF

کفیر نوشیدنی تخمیری متشکل از باکتری های مزوفیل زنده و بسیار مفید پروبیوتیک می باشد که خواص بسیار زیادی برای سیستم گوارش و ایمنی بدن دارند.
کفیر در درمان بیماری های مختلف نقش موثری داشته و در مقایسه با ماست علاوه بر باکتری های زنده از ویژگی های تغذیه ای بیشتری برخوردار است .کفیر، منبع مناسب ویتامین و پروتئین بوده و حاوی تعداد زیادی از اسیدهای آمینه ضروری برای سلامت بدن است. از جمله این اسیدهای آمینه تریپتوفان است که ماده مناسبی برای تمدد سیستم عصبی است . از آنجا که این محصول موجب جذب و ذخیره کلسیم و منیزیم می شود، در نتیجه در تقویت سیستم عصبی موثر است و در افرادی که از بی خوابی و استرس رنج می برند می تواند آرام بخش و کمک کننده باشد.