Skip to content

پروبیوتیک

پروبیوتیک ها ، گونه های خالص باکتری های مفید بوده که به صورت مکمل در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرند و اثرات سلامت بخشی در بدن انسان به جای می گذارند.

دستگاه گوارش نرمال انسان شامل ۴۰۰ نوع باکتری پروبیوتیک است که باعث کاهش رشد باکتری های مضر و ترویج یک سیستم گوارشی سالم است. پروبیوتیک‌ها در پیشگیری و درمان بیماری‌ها تاثیرات بسیاری دارند.

شرکت LB BULGARICUM با داشتن مجموعه بزرگی از پروبیوتیک ها ، از بزرگترین تولید کنندگان مکمل های پروبیوتیک می باشد.

گونه های باکتری هایی که بیشترین تاثیر را روی بدن انسان دارند عبارتند از :

Lactobacillus gasseri,Lactobacillus plantarum,Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus