Skip to content

استارتر مزوفیل پنیر خامه ای، کره، خامه و کوارگ LBB B

مناسب برای تولید انواع پنیر خامه ای، پنیر UF، کره، کاشکاوال، خامه ترش

  • ترکیبی از باکتری های لاکتیک اسید  Lactoccus lactic acid ، cremoris & leucoustoc
  • باکتری های  اسید لاکتیکی گونه های جدا شده از شیر خام و محصولات لبنی سنتی بلغارستان می باشند
  • بسیار مقاوم در برابر فاژ
  • موثر در ایجاد ترکیبات بسیار معطر
BLL2final