٢٢٤٨٤٤٦١-٠٢١٢٢٤٨٤٤١٣ Info@ranafsco.com

آنزیم ترانس گلوتامیناز نان

آرد و نان و محصولات مرتبط ، از غذاهای اصلی بوده واز این رو کیفیت…

آنزیم ترانس گلوتامیناز گوشت

آنزیم ترانس گلوتامیناز یک آنزیم طبیعی بوده که در صنعت گوشت دقیقا مانند چسب عمل…

آنزیم لاکتاز

عدم تحمل لاکتوز که نارسایی لاکتوز نیز نامیده می شود ، عدم توانایی بدن در…

آنزیم ترانس گلوتامیناز لبنیات

  یکی از راه های رسیدن به بافت مشابه محصولات پر چرب در لبنیات ،…
فارسی سازی و توسعه توسط آلتمیست تم.

طراحی شده توسط کانون تبلیغاتی مانا گرافیک